Kary Prezesa UOKiK dla PKO BP i Pekao, dotyczące klauzul niedozwolonych w umowach frankowych

W dniu 16 października 2020 r. Prezes UOKiK wydał dwie decyzje nakładające na banki PKO BP oraz PEKAO S.A. kary finansowe sięgające blisko 62 mln złotych. Przyczyną nałożenia kar jest stosowanie w umowach frankowych niejasnych i nieprecyzyjnych postanowień dotyczących ustalania kursu stosowanego do waloryzacji świadczeń konsumentów.

W treści obu decyzji Prezes UOKiK wskazał min., że niezgodne z prawem i dobrymi obyczajami są praktyki banków odsyłające konsumentów do bankowych tabel kursowych, które w sposób jednostronny sporządzają w oparciu o kryteria niewymienione w umowie. To dobra wiadomość dla kredytobiorców frankowych i kolejny argument w sporach z bankami.

Decyzje Prezesa UOKiK z dnia 16 października 2020 r.

about author

Adwokat Błażej Czapliński

adw.czaplinski@gmail.com

<p>Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Po odbyciu aplikacji adwokackiej w 2017 r. wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Zielonej Górze. Przewodniczący Rady Nadzorczej Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo – Przemysłowego Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.</p>

Dodaj komentarz