Wygrana z PEKAO S.A. – wyrok SO w Gorzowie Wlkp. z 29.03.2021 r.