Zakres Usług

Bieżąca obsługa spółek prawa handlowego, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych

Reprezentacja Klientów w sprawach cywilnych, rodzinnych, spadkowych i innych

Bezpłatna analiza umowy kredytowej w CHF, reprezentacja Klientów w sporze z bankami

Reprezentacja Klientów w postępowaniach upadłościowych (upadłość konsumencka i gospodarcza)

Adwokat - Kancelaria - Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokata Błażeja Czaplińskiego zlokalizowana w Gorzowie Wielkopolskim świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz Klientów Indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, w tym jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek prawa handlowego i organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji).

Klienci, zarówno Indywidualni jak i Biznesowi, mają różne cele i oczekiwania. Adwokat Błażej Czapliński wychodzi im wszystkim naprzeciw, ceniąc indywidualne podejście do Klienta, pragmatyzm, elastyczność oraz odważne i innowacyjne rozwiązania. Szeroka wiedza nabyta w trakcie kształcenia i kilkuletniej praktyki w sądach, prokuraturach i urzędach oraz w trakcie współpracy z Klientami, pozwala mu na zaproponowanie Państwu najlepszych rozwiązań na miarę Waszych oczekiwań.

Oferta dla Klientów Biznesowych:

Obsługa prawna firmy oraz doradztwo korporacyjne w tym:
 • konsultację ws. wyboru odpowiedniej formy prawnej dla prowadzenia Państwa firmy,
 • przygotowanie umów, statutów, regulaminów oraz uchwał organów podmiotów gospodarczych,
 • reprezentację w sporach z wierzycielami na każdym etapie postępowania (windykacja należności),
 • przygotowywanie i analiza kontraktów handlowych (np. umów przewozu, umów o roboty budowlane, najmu, sprzedaży i innych) pod kątem ryzyka i zabezpieczenia interesów Klienta,
 • udział w negocjacjach i zawieraniu kontraktów handlowych,
 • doradztwo i reprezentacja z zakresu prawa pracy,
 • reprezentacja Klientów Biznesowych w sporach z kontrahentami, instytucjami i organami ścigania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami władzy państwowej i samorządowej,
 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw.
Oferta dla Klientów Indywidualnych:

Pomoc Frankowiczom (kredyt we frankach)

 • bezpłatna analiza umowy kredytowej (kredyt we frankach) pod kątem przesłanek nieważności oraz występowania w niej klauzul niedozwolonych,
 • reprezentacja Kredytobiorcy w sporze sądowym z Bankiem,
Sprawy cywilne:
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach cywilnych m.in. o zapłatę, zniesienie współwłasności, eksmisję etc.
Odszkodowania:
 • reprezentacja w sprawach odszkodowawczych m.in. ze zdarzeń komunikacyjnych, następstw nieszczęśliwych wypadków etc.

Rozwody:

 • reprezentacja Klienta w sprawie o rozwód oraz o roszczenia dochodzone łącznie z nim tj.: alimenty na wspólne dzieci, alimenty na byłego małżonka, ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, podział majątku,

Alimenty i roszczenia związane z rodzicielstwem:

 • reprezentacja Klienta w sprawie o alimenty, ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa,
Sprawy spadkowe:
 • doradztwo i reprezentację w sprawach spadkowych m.in. stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku, o zachowek i inne,
Sprawy pracownicze:
 • doradztwo i reprezentację w sprawach prawa pracy tj. w sporach z pracodawcą

Adwokat Błażej Czapliński specjalizuje się = w sprawach roszczeń wynikających z tzw. umów frankowych (indeksowanych i denominowanych). W przeciwieństwie do wielu podmiotów oferujących podobne usługi, doświadczenie nabyte w trakcie prowadzenia spraw tego rodzaju pozwala mu na rzetelną ocenę zawartej umowy pod kątem klauzul abuzywnych i reprezentację Państwa interesów w trakcie procesu dochodzenia roszczeń. Oferujemy bezpłatną analizę zawartej umowy. W tym celu prosimy o przesłanie umowy oraz aneksów na adres email adw.czaplinski@gmail.com. W zamian dostaną Państwo wstępną kalkulację roszczeń oraz warunki współpracy z Kancelarią.

Zapraszamy do kontaktu!

Aktualności

Wygrana z Getin Noble Bank S.A. – wyrok SO w Gorzowie Wlkp. z 31.05.2021 r.

Z wielką satysfakcją informujemy, że w dniu 31 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. unieważnił zawartą w 2007 r. umowę kredytu frankowego i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 104690,51 zł tytułem zwrotu nienależnych świadczeń. To kolejny pozytywny dla naszych Klientów wyrok w sprawach z tzw. kredytów frankowych. …

Read More

Read more

Wygrana z PEKAO S.A. – wyrok SO w Gorzowie Wlkp. z 29.03.2021 r.

W dniu 29 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. uwzględnił pozew w całości unieważniając zawartą w 2003 r. umowę kredytu frankowego i zasądzając na rzecz naszych Klientów kwotę 124452,77 zł tytułem zwrotu nienależnych świadczeń. To kolejny pozytywny dla naszych Klientów wyrok w sprawach z tzw. kredytów frankowych. Sprawa…

Read More

Read more

Uchwała Izby Cywilnej SN w sprawie frankowiczów – na co czekają kredytobiorcy?

Bez wątpienia zaplanowana na kwiecień 2021 r. uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie sporów z tzw. umów frankowych znacząco wpłynie na sposób ich rozstrzygania przez sądy. Przedmiotowa uchwała będzie bowiem mieć moc zasady prawnej, co znaczy, że nie będzie podlegać wtórnej ocenie przez sędziów orzekających w sprawach frankowych.  Nad…

Read More

Read more

Kary Prezesa UOKiK dla PKO BP i Pekao, dotyczące klauzul niedozwolonych w umowach frankowych

W dniu 16 października 2020 r. Prezes UOKiK wydał dwie decyzje nakładające na banki PKO BP oraz PEKAO S.A. kary finansowe sięgające blisko 62 mln złotych. Przyczyną nałożenia kar jest stosowanie w umowach frankowych niejasnych i nieprecyzyjnych postanowień dotyczących ustalania kursu stosowanego do waloryzacji świadczeń konsumentów. W treści obu decyzji…

Read More

Read more