Zakres Usług

Bieżąca obsługa spółek prawa handlowego, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych

Reprezentacja Klientów w sprawach cywilnych, rodzinnych, spadkowych i innych

Bezpłatna analiza umowy kredytowej w CHF, reprezentacja Klientów w sporze z bankami

Reprezentacja Klientów w postępowaniach upadłościowych (upadłość konsumencka i gospodarcza)

Adwokat - Kancelaria - Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokata Błażeja Czaplińskiego zlokalizowana w Gorzowie Wielkopolskim świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz Klientów Indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, w tym jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek prawa handlowego i organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji).

Klienci, zarówno Indywidualni jak i Biznesowi, mają różne cele i oczekiwania. Adwokat Błażej Czapliński wychodzi im wszystkim naprzeciw, ceniąc indywidualne podejście do Klienta, pragmatyzm, elastyczność oraz odważne i innowacyjne rozwiązania. Szeroka wiedza nabyta w trakcie kształcenia i kilkuletniej praktyki w sądach, prokuraturach i urzędach oraz w trakcie współpracy z Klientami, pozwala mu na zaproponowanie Państwu najlepszych rozwiązań na miarę Waszych oczekiwań.

Oferta dla Klientów Biznesowych:

Obsługa prawna firmy oraz doradztwo korporacyjne w tym:
 • konsultację ws. wyboru odpowiedniej formy prawnej dla prowadzenia Państwa firmy,
 • przygotowanie umów, statutów, regulaminów oraz uchwał organów podmiotów gospodarczych,
 • reprezentację w sporach z wierzycielami na każdym etapie postępowania (windykacja należności),
 • przygotowywanie i analiza kontraktów handlowych (np. umów przewozu, umów o roboty budowlane, najmu, sprzedaży i innych) pod kątem ryzyka i zabezpieczenia interesów Klienta,
 • udział w negocjacjach i zawieraniu kontraktów handlowych,
 • doradztwo i reprezentacja z zakresu prawa pracy,
 • reprezentacja Klientów Biznesowych w sporach z kontrahentami, instytucjami i organami ścigania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami władzy państwowej i samorządowej,
 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw.
Oferta dla Klientów Indywidualnych:

Pomoc Frankowiczom (kredyt we frankach)

 • bezpłatna analiza umowy kredytowej (kredyt we frankach) pod kątem przesłanek nieważności oraz występowania w niej klauzul niedozwolonych,
 • reprezentacja Kredytobiorcy w sporze sądowym z Bankiem,
Sprawy cywilne:
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach cywilnych m.in. o zapłatę, zniesienie współwłasności, eksmisję etc.
Odszkodowania:
 • reprezentacja w sprawach odszkodowawczych m.in. ze zdarzeń komunikacyjnych, następstw nieszczęśliwych wypadków etc.

Rozwody:

 • reprezentacja Klienta w sprawie o rozwód oraz o roszczenia dochodzone łącznie z nim tj.: alimenty na wspólne dzieci, alimenty na byłego małżonka, ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, podział majątku,

Alimenty i roszczenia związane z rodzicielstwem:

 • reprezentacja Klienta w sprawie o alimenty, ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa,
Sprawy spadkowe:
 • doradztwo i reprezentację w sprawach spadkowych m.in. stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku, o zachowek i inne,
Sprawy pracownicze:
 • doradztwo i reprezentację w sprawach prawa pracy tj. w sporach z pracodawcą

Adwokat Błażej Czapliński specjalizuje się = w sprawach roszczeń wynikających z tzw. umów frankowych (indeksowanych i denominowanych). W przeciwieństwie do wielu podmiotów oferujących podobne usługi, doświadczenie nabyte w trakcie prowadzenia spraw tego rodzaju pozwala mu na rzetelną ocenę zawartej umowy pod kątem klauzul abuzywnych i reprezentację Państwa interesów w trakcie procesu dochodzenia roszczeń. Oferujemy bezpłatną analizę zawartej umowy. W tym celu prosimy o przesłanie umowy oraz aneksów na adres email adw.czaplinski@gmail.com. W zamian dostaną Państwo wstępną kalkulację roszczeń oraz warunki współpracy z Kancelarią.

Zapraszamy do kontaktu!

Aktualności

Kary Prezesa UOKiK dla PKO BP i Pekao, dotyczące klauzul niedozwolonych w umowach frankowych

W dniu 16 października 2020 r. Prezes UOKiK wydał dwie decyzje nakładające na banki PKO BP oraz PEKAO S.A. kary finansowe sięgające blisko 62 mln złotych. Przyczyną nałożenia kar jest stosowanie w umowach frankowych niejasnych i nieprecyzyjnych postanowień dotyczących ustalania kursu stosowanego do waloryzacji świadczeń konsumentów. W treści obu decyzji…

Read More

Read more

WYNAGRODZENIE ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU – czyli czym banki straszą frankowiczów?

            W licznych rozmowach z Klientami posiadającymi kredyt we frankach (CHF) coraz częściej padają pytania dotyczące możliwości dochodzenia przez banki od kredytobiorców świadczeń pieniężnych tytułem wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w razie unieważnienia umowy kredytu. Klienci obawiają się represji ze strony banku w razie pozytywnego rozstrzygnięcia sporu przed sądem. Jest to…

Read More

Read more

Ile kosztuje rozwód?

Rozwód, adwokat, adwokat rozwód, Gorzów Wielkopolski, adwokat Gorzów Wielkopolski

Read more

Korzystny wyrok Trybunały Sprawiedliwości Unii Europejskiej dla FRANKOWICZÓW

Trybunał orzekł, że: w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego, prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich, rezygnacja z indeksacji kursem CHF i dalsze stosowanie stopy…

Read More

Read more